Kasama sa katutubong musika ang tradisyonal na katutubong musika at ang genre na nagbago mula roon sa panahon ng 20th century revival ng katutubong. Ang ilang mga uri ng katutubong musika ay maaaring tinatawag na musika sa mundo. Ang tradisyonal na katutubong musika ay tinukoy sa maraming paraan: tulad ng musika na ipinasa nang pasalita, musika na may hindi kilalang mga kompositor, o musika na isinagawa ng custom sa loob ng mahabang panahon. Ito ay naiiba sa komersyal at klasikal na mga estilo. Ang termino nagmula sa 19th siglo, ngunit ang katutubong musika ay umaabot na lampas na.

Walang mga produkto ay natagpuan na tumutugma sa iyong pagpili.